trappics-01אור הוא ללא ספק מקצוען מהזן המיוחד – לא שומר קלפים צמוד לחזה ושם את כל הידע המקצועי הנפלא שלו על השולחן.

ההדרכה שאור העביר לי הייתה מחכימה לאין ערוך. מומלץ.