ממליץ מרוויחים-01מאוד ללמוד מאור על עולם הפייסבוק.
  ישנם המון כלים חשובים שאור שולט בהם ומלמד
  בסבלנות ומקצועיות רבה.